sobota 22. července 1995

Město robotů

autor: Alena Vávrová

Je to už pomalu pět let, co se objevila jedna z nejlépe propracovaných dialogovek - Město robotů - s bohatým slovníkem, s možností ukládání rozehraných pozicí a rozsáhlým dějem. Její vyřešení byla celostátní soutěz a smekám před Víťou Vičanem z Havlíčkova Brodu, který dohrál hru jako první a stal se tedy vítězem tehdejší soutěže. Mně trvalo vyřešení s přestávkami několik let a pokud patříte k těm 98%, kterým se to ještě nepovedlo, snad vám následující rozbor a návod příjde vhod.
Původní verze hry byla chráněna (velmi nedostatečně) před předčasným spuštěním heslem KONVALINKA.
Při popisu hry nebudu uvádět, co vše lze prozkoumat, kam nechodit, na co nešahat. Použitím postupu se sice dostanete bez většich potíží k cíli, ale přeci jenom - co takhle zkusit třeba vystoupit za jízdy z metra, či střílet na pracující roboty nebo ochutnat chemikálie nebo vodu z jezera...
Hra se ukládá příkazem ULOŽ HRU. Deset možností na uložení je až přepychem, ale i tak se vyplatí si každou pozici dostatečně přesně popisovat. Např. ZA OTVOREM, NA KONEČNÉ METRA, PŘED REAKTOREM apod. Hru lze ukončit příkazem KONEC a podle pokynů začít hrát od začátku, nebo z některé jiné pozice.
Hra začíná před branami města. Na tabuli si přečti řadu číslic a převedením získáš vstupní heslo do města (příjdeš na to, že to má cosi společného s pořadím písmen v abecedě). Heslo musíš říci. Tedy celý příkaz: ŘEKNI ...
Otevře se brána, projdeš jí a jdeš pořád na západ (13 krát) až k otvoru. Projdeš otvorem a ten se uzavře. ULOŽ HRU.
Dveře za otvorem jsou jedny z mnoha dveří ve hře. Snad všechny jsou pod proudem, takže se nevyplatí je otevírat přímo. Většina dveří je chráněna paprskem a po jeho přerušení se dveře otevřou. Ale není paprsek jako paprsek. Takže pozor!
Jdi dvakrát na západ kolem robota a na severu vezmi křištálovou kostku. Stisknutím červeného tlačítka se aktivuje bomba v ní skrytá a zbývá ji jen včas hodit na robota. Pokud dřív robot zlikviduje tebe, alespoň víš, proč jsme za otvorem ukládali hru.
Po odstranění robota vezmi v budově za ním kádinku a před budovou do ní naber olej. Pokračuj na západ a ve skladišti na jihu si vezmi tyč a mince a jdi na sever do metra (NASTUP DO METRA a ven JDI DVEŘMI). Metro bylo dlouho mimo provoz, takže je nutno namazat páku. Po vhození mince a stisknutí páky se metro rozjede. Méně odvážní hráči před odjezdem zavřou dveře metra (knoflík na panelu).
Sedíš v metru a neděláš nic. Vlak vjede do podzemí a setmí se. Pokud ohneš tyč, bude určitou dobu svítit a pak už je k ničemu. Já si ji raději nechávám, až se budu vracet. Až metro zastaví, ULOŽ HRU a vystup dveřmi. Jdi na sever, na východ a tam seber mince. Rychle se vrať do metra. Do metra agresivní roboti nelezou.
Vhoď novou minci, stiskni páku a jedeme dál. Polož vše, co máš u sebe, abys měl volné ruce. Dojeli jsme na další zastávku. ULOŽ HRU a vylez odvážně ven.
Seber kartu, na západě ve skladišti najdeš pistoli a střílej na každého robota, který vejde (jinak odpráskne on tebe) a na jih od skladiště se ve špíně válí klíč. A ještě na východ od metra je kanistr. Vrať se do metra a jedeme dál. Zase všechno polož (kromě pistole) a ULOŽ HRU. Po vystoupení z metra jdi na sever, seber bedýnku a dojdi k reaktoru. ULOŽ HRU a vejdi do reaktoru. Seber klíč, nikde se nezdržuj a spěchej zpátky do malé budovy na dezaktivaci. Vrať se do metra a pojedeme zpět do podzemí. Na zpáteční cestu se páka povytahuje a pokud nevystoupíš z metra, není nutno vhazovat další peníze. V podzemí rozsviť ohnutím tyče. Jestli jsi tak udělal při minulé návštěvě, je nutno teď chodit potmě. Po vystoupení jdi na východ, vlož, otoč klíč (udej jaké barvy) a stiskni tlačítko. Budiž světlo. Vrať se na západ, otevři dveře a vejdi do podzemí. Sebou si vezmi kanistr, kartu, pistoli, klíče a bedýnku.
Do malé komůrky odlož kanistr. Pokud ti něco brání ve vstupu, v místnosti na severu zelené tlačítko odblokuje vstup. Jestli v komůrce najdeš radioaktivní odpad, máš smůlu a hraješ znovu. Páka u tlačítka odesílá obsah komůrky dál do hry.
Pokračuj na sever do skadiště pro šroubovák a zpět na západ do místnosti s plošinou. Vystup na plošinu, vlož kartu a stiskni tlačítko 2. Máš u sebe kanistr ??? Nezapomeň si vzít kartu a na východě v hale seber krabičku. Po chvilce bloudění dojdeš k nouzovému východu. ULOŽ HRU.
Poměrně nesmyslný příkaz UKAŽ PRŮVAN odhalí šachtu a po jejím otevření (k čemu je asi šroubovák) JDI ŠACHTOU, pak PLAZ SE a dostaneš se do bezpečnostního centra. Vhodným vložením klíče a stisknutím knoflíků vypneš roboty. Uf, bude klidněji.
Vrať se zpátky, šachtu pro jistotu za sebou zavři. Odtransportuj se z plošiny zpět na číslo jedna a ve skladišti na východě najdeš podivného robota. Nestřilej !!! Vlož krabičku a robot tě bude neustále následovat. Zpět na transportní plošinu a přesuneme se na číslo 3.
Na jihu u dveří polož pistoli, ULOŽ HRU, stiskni knoflík a prchni. Po výbuchu se vrať zpátky, projdi dírou a v kovovém průchodu najdeš žlutý klíč. Vrať se na plošinu 2 a projdi šachtou znovu do bezpečnostního centra. Tam v druhé místnosti vlož žlutý klíč a vytáhni páku. Otevřou se dveře za plošinou tři u otvoru po výbuchu. Vrať se tam. V kovovém průchodu stiskni žluté tlačítko a páku a odblokuješ si vstup do silového pole. O místnost dál na východ nech jednat podivného robota - otevře ti vstup do komůrky. Projdi dveřmi, vyzvedni si v komůrce kanistr, jdi polem a pokračuj až do raketového střediska. Žluté tlačítko otevře raketu a červené na malé bedýnce zavře hangár. Podívej se z okna, jestli je vše v pořádku. Jdi na plošinu a jeď k nejbližším dveřím. Otevři je a jsi u rakety. V raketě odlož kanistr k robotovi, polož malou bedýnku, vezmi si přenosnou řídící jednotku a vrať se do raketového řídícího střediska. Stisknutím vhodného tlačítka robot otevře kanistr a připraví raketu ke startu. A teď už jenom do rakety, dobře za sebou zavřít a START !!!
Tento návod si nedělá nárok na nejlepší a zcela bezchybný postup.
Použitá slovesa, jejich ekvivalenty a možná spojení:
JDI (běž, utíkej, vlez, vylez, projdi, vejdi, prolez)
- do budovy, do domu, do lodě, na plošinu, do reaktoru, do metra, na pole, do pole, polem, větrákem, šachtou
- domek, díra, jih, otvor, sever, konstrukce, skladiště, brána, dolu, dveře, jezero, nahoru, východ, západ
UKAŽ (přečti, čti, dívej se, podívej se)
- kartu, průkaz, okno, průzor, panel, reaktor (ne u konečné metra), robota, konstrukci, páku (pouze tu v metru před namazáním), pult, větrák, šachtu, část (robota), kus (robota), kostku, pistoli, laser, jezero, kanistr, nápis, paprsek, světlo, přihrádku, průvan, zařízení
PORAĎ (napověz, pomoz)
ŘEKNI (pověz, křikni, zařvi)
POLOŽ (pusť, odlož, zahoď)
VEZMI (seber, uchop, zvedni)
VLOŽ (zasuň, vhoď, vlož, vstrč, zastrč, vsuň)
- kartu, krabičku, klíč, mince
ODDĚL (rozděl)
- kartu, průkaz, krabičku, klíč, větrák, šachtu
SÁHNI (dotkni se)
- brána, dveře, paprsek, světlo
PŘERUŠ (zakryj)
- paprsek, světlo
NABER (nalej, naplň)
- baňku, kádinku, nádobu
VYLEJ (vyprázdni)
ODPOČIŇ SI (čekej, nedělej (nic), pauza)
ULOŽ (schovej, zapiš)
- hru
POČÍTEJ (spočítej, sečti)
- penize
VYTÁHNI (povytáhni)
- páku
STISKNI
- páku, knoflík
ROZBIJ
- robota, tyč
ZAMKNI
- šachtu, větrák, kanistr
UŽIJ
- šroub(-ovák)
STŘEL
- robota
ODEMKNI (otevři)
- větrák, dveře, kanistr
HOĎ
- kostku (na robota)
NAMAŽ
- páku (pouze v metru)
OHNI
- tyč
OTOČ
- klíč, knoflík
Použitá podstatná jména a jejich ekvivalenty:
baňka, kádinka, nádoba
budova, domek, dům
díra, otvor
karta, průkaz
krabička
jednotka (přenosná řídící)
kostka
skladiště
jezero
kanistr (opravdu tak psáno)
paprsek, světlo
průvan
šroub, šroubovák
knoflík
okno, průzor
plošina
reaktor
škvíra, štěrbina
konstt, kus
kámen, šutr
pistole, laser
brána, dveře
hra, stavba
komůrka
přihrádka
zařízení
podlaha
robot

Žádné komentáře:

Okomentovat